Šola

Knjižnični red

1. Članstvo, članska izkaznica, izposoja 

Ob vpisu na Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Celje postane vsak dijak član naše knjižnice. 

Izposoja in obisk knjižnice sta možna samo s člansko izkaznico, ki je neprenosljiva. Vsak član je sam odgovoren za gradivo, ki si ga je izposodil. Če se izkaznico izgubi, mora dijak to sporočiti v knjižnici v najkrajšem možnem času. 

Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opomini, ki jih izrečejo razredniki. Dokler uporabniki ne vrnejo izposojenega gradiva, si ne morejo izposoditi drugega. 

Knjižnični prostori so namenjeni študiju, učenju, iskanju gradiva in informacij iz katalogov ter drugih informacijskih virov. V njih morata biti mir in tišina.  

V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače. Vstop v knjižnico je dovoljen samo v copatah. 2. Izposojevalni roki gradiva na dom 

Rok izposoje za knjižno gradivo je 1 mesec, izjema je leposlovje za domače branje, ki se izposoja za 14 dni. Rok izposoje za neknjižno gradivo in revije je 7 dni. 


Če je določeno gradivo zelo iskano, lahko knjižničarki časovni rok izposoje primerno skrajšata. 


Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom, je: 

  • referenčno gradivo, ki se uporablja v čitalnici (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi…), 
  • raziskovalne naloge. 


Če uporabniki potrebujejo knjižnično gradivo še po izteku roka izposoje, morajo prositi za podaljšanje gradiva, če ga medtem niso rezervirali drugi uporabniki. 


Podaljšanje se ureja: 

  • osebno (z izkaznico), 
  • po telefonu, 
  • z osebnim geslom preko interneta (COBISS/OPAC), ki ga dobijo v knjižnici, 
  • mCobiss, 
  • po e-pošti. 


Uporabniki lahko rezervirajo tudi gradivo, ki je izposojeno. Ko je rezervirano gradivo vrnjeno, čaka na uporabnika, ki ga je rezerviral, v knjižnici tri delovne dni. 


Dijaki zaključnih letnikov morajo gradivo vrniti do konca pouka. Gradivo, ki ga potrebujejo za zaključni izpit ali poklicno maturo, si lahko ponovno izposodijo, vrniti pa ga morajo do podelitve spričeval. 


Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si to gradivo lahko izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarkama. 


Dijaki 1., 2. in 3. letnikov (razen zaključnih letnikov) si lahko izposodijo gradivo čez počitnice po dogovoru s knjižničarkama.

 

3. Odškodnina za poškodovano in izgubljeno gradivo 

Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim. Če knjižničnega gradiva ni mogoče nadomestiti, mora uporabnik po dogovoru s knjižničarkama gradivo nadomestiti s po vsebini enakovrednim gradivom. 

4. Delovni čas 

Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do četrtka od 7.00 do 14.00. Ob petkih je knjižnica odprta od 7. 00 do 13.00. 

5. Uporaba računalnikov 

Na računalnikih v knjižnici ni dovoljeno: 

  • brisanje nameščenih programov in nameščanje novih programov, 
  • pregledovanje spornih strani vnašanje osebnih podatkov, 
  • namerno poškodovanje računalniške opreme. 


Uporabnik, ki prekrši pravila, izgubi pravico do uporabe računalnikov. 

  


Katja Žilavec Pogelšek, prof., mag. posl. ved
Ravnateljica 


Celje, 1. 9. 2010 

Deli:

Skip to content