Šola

Učbeniški sklad

  • Dijakinje/dijaki SZKŠ Celje si lahko iz Učbeniškega sklada izposodijo učbenike za posamezni letnik. 
  • Pogoj za izposojo učbenikov je plačilo izposojevalnine, ki znaša 1/3 maloprodajne cene ali manj vseh v kompletu zbranih učbenikov. 
  • Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki uničeni ali izgubljeni, bo potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati odškodnino. 
  • Dijakinje/dijaki se lahko tudi odločijo, da bodo posamezen učbenik obdržali. V tem primeru so zanj dolžni plačati razliko do polne cene učbenika. 
  • E-naročila za izposojo učbenikov za prihodnje šolsko leto zbiramo do 15. julija. 
  • Naročniki bodo položnice prejeli na dom po 20. avgustu. 
  • V prvih dneh pouka bomo učbenike delili po določenem razporedu, ki bo znan prvi dan pouka. 

Seznam učbenikov 

Cenik izposoje

E- naročilnica

Deli: