Izobraževanje mladine

 
Programi:

Kozmetični tehnik (4)

Poklic: kozmetični tehnik, kozmetična tehnica

Izobraževanje traja štiri leta. Pogoj za vključitev je uspešno končana osnovna šola. Dijaki se v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo ter pridobijo strokovno–teoretično znanje in praktične spretnosti, potrebne za samostojno opravljanje dela v kozmetični stroki.

Program je bil prenovljen v šolskem letu 2006/07 skladno z novimi izhodišči, pri čemer se različne vsebine integrirajo v smiselne module, poudarek pa je tudi na izobraževanju v delovnem procesu. Program je vrednoten s kreditnimi točkami. Zagotavlja razvoj poklicnih in splošnih kompetenc, ki vodijo do celostne usposobljenosti posameznika.

Program kozmetični tehnik se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz kozmetike
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • storitev in zagovor

  Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja

  Kozmetični tehnik/SSI/2007

  Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk

  A – Splošnoizobraževalni predmeti
    Slovenščina Obvezno 476 24
    Tuji jezik Obvezno 408 20
    Matematika Obvezno 374 19
    Umetnost Obvezno 68 3
    Zgodovina Obvezno 102 5
    Geografija Obvezno 68 3
    Psihologija  ali sociologija Obvezno 68 3
    Fizika Obvezno 68 3
    Kemija Obvezno 68 3
    Biologija Obvezno 68 3
    Športna vzgoja Obvezno 340 14
  Skupaj A   2108 100

  B – Strokovni moduli
  M 01 Somatologija Obvezno 170 9
  M 02 Koža in bolezni kože Obvezno 102 6
  M 03 Varovanje zdravja Obvezno 136 8
  M 04 Splošna kozmetologija Obvezno 170 9
  M 05 Kozmetični izdelki Obvezno 170 10
  M 06 Kozmetična nega obraza Obvezno 290 15
  M 07 Kozmetična nega telesa Obvezno 238 12
  M 08 Podjetništvo Obvezno 136 8
  M 09 Ličenje Izbirno 102 5
  M 10 Manikira Izbirno 102 5
  M 11 Pedikura Izbirno 102 5
  M 12 Masaža Izbirno 102 5
  Skupaj B   1514 82
  Od tega:
  C – Praktično izobraževanje v šoli
    Praktični pouk   681 27

  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
    Praktično usposabljanje z delom   304 12
   
  D – Interesne dejavnosti
    Interesne dejavnosti   352 14
   
  E – Odprti kurikul
    Odprti kurikul   578 28
   
  Skupaj pouka (A+B+E)   4200 210
  Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   985 39
  Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   4552 224
  Skupaj (A+B+Č+D+E)   4856 236
  Poklicna matura (4. enota)     4
  Skupaj kreditnih točk     240
   
  Število tednov izobraževanja v šoli   132  
  Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   8  
  Število tednov interesnih dejavnosti     11  
  Skupno število tednov izobraževanja   151  


  Program je bil sprejet na Strokovnem svetu  18. decembra 2006 (sporočilo o uvedbi programa z Ministrstva za šolstvo in šport v februarju 2007).

  Izvedbeni predmetnik

    1. letnik 2. letnik* 3. letnik* 4. letnik*
  A-del        
  Slovenščina 4 4 3 3,5
  Tuji jezik 3 3 3 3,5
  Matematika 3 3 3 2,5
  Umetnost** 2      
  Zgodovina 2 1    
  Geografija 2      
  Psihologija       2
  Fizika   2    
  Kemija 2      
  Biologija 2      
  Športna vzgoja 3 3 2 2
  Skupaj A-del 23 16 11 13,5
           
  B-del        
  Somatologija 3 2    
  Koža in bolezni kože   2 1  
  Varovanje zdravja 2   2  
  Splošna kozmetologija   2,5   3
  Kozmetični izdelki   2 3  
  Kozmetična nega obraza   8,5    
  Kozmetična nega telesa     7  
  Podjetništvo 2     2
  Ličenje       3,5
  Skupaj B-del 7 17 13 8,5
           
  E - Odprti kurikul        
  Manikira       3,5
  Masaža     3  
  Pedikura       3,5
  Likovna estetika** 1      
  Terapevtska moč glasbe** 1      
  Jezik stroke     2 2
  Uporabna biologija in kemija v kozmetiki     2  
  Ponavljanje za POM       1
  Skupaj odprti kurikul 2 0 7 10
  Praktično usposabljanje z delom   2 tedna 3 tedne 3 tedne
  Interesne dejavnosti 3 tedne 3 tedne 3 tedna 2 teden


  *  Ure v drugem, tretjem in četrtem letniku so okvirne.

  ** Ocene umetnosti, likovne estetike in terapevtske moči glasbe se združijo v eno oceno, vendar morajo biti za končno pozitivno oceno vse pozitivne. 

  Moduli B-dela, razdeljeni po vsebinskih sklopih

  Modul Vsebinski sklop
  Somatologija Biologija celice
    Anatomija in fiziologija lokomotornega in nadzornih sistemov
    Drobovni organski sistemi
  Koža in bolezni kože Anatomija in fiziologija kože
    Kožne bolezni
     
  Varovanje zdravja Vzgoja za zdravje
    Mikrobiologija
  Splošna kozmetologija Kemija v kozmetiki
    Splošna kozmetologija
  Kozmetični izdelki Tehnološke oblike kozmetičnih izdelkov
    Kozmetični izdelki
  Kozmetična nega obraza Kozmetična nega obraza
    Komunikacija
  Kozmetična nega telesa Fizika v kozmetiki
    Kozmetična nega telesa
  Podjetništvo Informatika
    Podjetništvo
  Ličenje  
   
   

  Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
  Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

  Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.