Kategorija: NPK

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se nam pridružili na virtualni predstavitvi informativnih dni. Če nas niste uspeli  obiskati,  vas vabimo, da si naš informativni dan ogledate na spletni povezavi:  informativni.szksc.si

Stanje prijav na dan 8. 4. 2022

Za šolsko leto 2022/23 smo na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje razpisali:

ProgramŠtevilo razpisanih mest
4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja ZDRAVSTVENA NEGApoklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege140
3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja BOLNIČAR-NEGOVALECpoklic bolničarka-negovalka in bolničar-negovalec52
4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja KOZMETIČNI TEHNIKpoklic kozmetična tehnica in kozmetični tehnik84
2–letni program poklicno – tehniškega izobraževanja (PTI) ZDRAVSTVENA NEGApoklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege28